مدیران پارک علم و فناوری، آموزش و پرورش، دانشگاه یزد و دانشگاه علم و هنر از چهاردهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش‌آموزی در دانشگاه علم و هنر بازدید نمودند.