رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و هیأت همراه نشستی با مسئولین دانشگاه علم و هنر برگزار نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، طی بازدید جناب آقای دکتر رازینی، ریاست محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و هیأت همراه، از دانشگاه علم و هنر در روز سه شنبه مورخ 11 بهمن ماه 1401، ضمن تأکید بر بهبود مستمر  کیفیت آموزش در دانشگاه ها در راستای اهداف مبتنی بر تضمین کیفیت، از عملکرد مثبت دانشگاه علم و هنر به عنوان یکی از دانشگاههای کیفی غیرانتفاعی کشور و  همچنین بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی و تأثیرگذار در استان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

علاوه بر این، با اشاره به جهاددانشگاهی به عنوان مؤسس دانشگاه و مأموریتهایی که برای جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد انقلابی در نظر گرفته شده است، توصیه گردید که همچون گذشته  راهبردهای توسعه ای دانشگاه هم راستا با مأموریتهای جهاددانشگاهی کشور در جهت حفظ فرهنگ و گنجینه های فرهنگی استان تدوین و اجرا گردد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir