دانشگاه علم و هنر امتحانات پایان ترم خود را در نیمسال اول 1401 به صورت حضوری برگزار نمود.

.به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، با توجه به بهبود شرایط کرونا در استان یزد، دانشگاه علم و هنر همانند سایر دانشگاه های استان، در نیمسال اول 1401، امتحانات پایان ترم خود را به صورت حضوری برگزار نمود.

با توجه به غیرحضوری بودن کلاسها و امتحانات در نیمسال های قبلی بدلیل شیوع کرونا، دانشگاه علم و هنر در این نیمسال تحصیلی، علاوه بر برگزاری کلاسها بصورت حضوری، جهت رفع دغدغه های دانشجویان و خانواده های آنان، خوابگاه های دانشجویی ویژه خواهران، سلف سرویس و سایر خدمات رفاهی- آموزشی را با تمام تلاش های فراوان فراهم نمود.