به همت گروه آموزشی مدیریت و حسابداری نشستی تخصصی با حضور مدیران و کارآفرینان برتر استانی در دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، نشست صمیمی دانشجویان حسابداری و مدیریت با حضور دو تن از مدیران و کارآفرینان برتر استان و دانش آموختگان سابق دانشگاه علم و هنر در حوزه مالی و حسابداری در مورد روش ورود به بازارهای نوظهور و ایجاد شغل برگزار شد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir