سمینار تخصصی زبان انگلیسی با حضور اساتید و اعضای هیات علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشگاه علم و هنردر جمع دانشجویان برپا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در ادامه سلسله نشست های ویژه هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه علم و هنر، سمیناری با حضور اعضای شورای تخصصی گروه زبان انگلیسی در دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

در این سمینار که با استقبال چشمگیر دانشجویان زبان انگلیسی برگزار گردید، «دکتر حاجی محمدی» عضو هیات علمی و مدیر گروه زبان در خصوص تاریخچه و گزارشی از رویدادهای علمی، پژوهشی و فرهنگی و نیز دوره های مهارتی برگزار شده توسط گروه زبان طی ۱۲ سال گذشته پرداخت و در ادامه دکتر حاجی محمدی، اعضای منتخب انجمن علمی گروه زبان را به دانشجویان گروه را معرفی نمود.

در ادامه این سمینار تخصصی، «دکتر رضیه فلاح» عضو هیات علمی گروه زبان مباحثی در خصوص «کارآفرینی در آموزش زبان» و همچنین «دکتر آریامنش» استاد گروه زبان نیز سخنانی را با موضوع «عوامل عاطفی موثر در آموزش زبان دوم» ایراد نمودند. 

گفتنی است در پایان این سمینار، جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید و فرصتی برای دانشجویان فراهم گردید تا سوالات خود را از مدیر گروه و اساتید گروه بپرسند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir