مصادف با هفته پژوهش و فناوری با حضور فعالان و کارآفرین موفق در زمینه روانشناسی نشستی با حضور دانشجویان رشته روانشناسی و مشاوره در دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به همت گروه آموزشی روانشناسی و مشاوره مصادف با هفته پژوهش و فناوری، مراسمی را برای دانشجویان این رشته برگزار نمود.

در ابتدای مراسم، «دکتر شهلا پزشک» به صورت آنلاین در زمینه پژوهشگری و درمانگری در رشته روانشناسی صحبت کردند.

«علی سریزدی» کارآفرین و موسس دکتر دکتر و دانزی در مورد استارت آپ های روانشناسی و چگونگی ایده پردازی در زمینه روانشناسی ایراد سخنرانی نمودند.

گفتنی است در این نشست «دکتر کاظمی» و «دکتر آقازاده» هر یک با دانشجویان حاضر در مراسم صحبت نمودند. در پایان مراسم از دانشجویان برتر آموزشی گروه روانشناسی و مشاوره تقدیر شد.