مصادف با هفته پژوهش، فناوری رویداد آموزشی و انگیزشی «آینده؛ فرصت ها و چالش ها» کارآفرینان برترکشوری و استانی در دانشگاه علم وهنر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مصادف با هفته پژوهش، فناوری رویداد آموزشی و انگیزشی «آینده؛ فرصت ها و چالش ها» با حضور مهندس مهدی فنایی، دکتر رضا رضایی نژاد کارآفرینان برترکشوری و مهندس علی اکبر رضایی کارآفرین برتر استانی در دانشگاه علم وهنر برگزار گردید.

مهندس فنایی، رئیس هیات مدیره شرکت های وابسته الکتروکویر، ضمن بیان تجربیات خود، درباره لزوم تفکر درخصوص کسب و کار آینده، داشتن هدف و پشتکار و درس گرفتن از شکست ها و سختی ها مطالبی را بیان کرد. در ادامه ایشان بر صداقت، صبر، بخشش و درستی در کار تاکید نمودند.

دکتر رضایی نژاد مدیر عامل گروه تعاونی پیشگامان و دیگر کارآفرین برتر به بیان مهارت های مورد نیاز کارآفرینان پرداخت و عنوان نمود برای ایجاد کسب و کار جدید میبایست با امید، همکاری و ریسک پذیری به دنبال رشد بود.

مهندس رضایی دبیر انجمن فولاد یزد نیز در این نشست بر درس گرفتن از تجربیات منفی گذشته و تلاش بیشتری برای جبران آن تجربیات برای پیشرفت شغلی تاکید نمود.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir