به همت گروه آموزشی کامپیوتر، سمیناری تخصصی با حضور مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت آراد سیستم ایساتیس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای ارتقا و تشویق دانشجویان جهت کسب مهارت به همت گروه آموزشی کامپیوتر، در هفته پژوهش وفناوری سمیناری تخصصی با موضوع «نحوه کسب مهارت در حوزه برنامه نویسی» برپا شد.

سخنرانان این مراسم؛ «محمد جلیل عبداله زاده» مدیر عامل و «میلاد رمضانی» رئیس هیات مدیره شرکت آراد سیستم ایساتیس از دانش آموختگان گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و هنر بودند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir