با حضور مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری، روز یکشنبه 27 آذر ماه سمیناری با موضوع ارائه راهکارهای تجاری سازی ایده ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، با هدف تقویت انگیزه های کارآفرینی در دانشجویان و ارائه راهکارهای تجاری سازی ایده ها؛ نشست دوستانه ای با حضور محمد تقی فرهنگ نیا؛ منتور و رییس مراکز رشد پارک علم و فناوری یزد در محل دانشکده علوم انسانی در روز یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱ برگزار گردید.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir