مصادف با هفته پژوهش و فناوری، سمیناری با موضوع فرصت ها و چالشها برای موفقیت در بازارکار در روز دوشنبه 28 آذر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای آشنایی با دانشجویان با فرصت ها و چالشها برای موفقیت با بازار کار سمیناری با همت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر در هفته پژوهش و فناوری برگزار شد.

«نوید وکیلی» مدرس وب و کارآفرین در زمینه توسعه نرم افزارهای مبتنی بر وب  در این سمینار از راهکارهای کسب مهارت و روشهای انتخاب صحیح مسیر موفقیت آن ایراد سخنرانی نمود. وی در خصوص کسب مهارت به سه مولفه اصلی بازارکار، علاقه و استمرار که نقش اصلی در موفقیت در پیشرفت و کسب درآمد دارد، اشاره کرد. 


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir