سرپرست مرکز رشد بیوتکنولوژی پزشکی پارک علم و فناوری یزد در این سمینار از خدمات پارک علم و فناوری یزد با دانشجویان دانشگاه علم و هنر گفتگو نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در روز یکشنبه 28 آذر مصادف با هفته پژوهش و فناوری، «مهندس عباس باقی» سرپرست مرکز رشد بیوتکنولوژی پزشکی و مهندسی ژنتیک پارک علم و فناوری یزد در خصوص خدمات پارک علم وفناوری، مراکز رشد، استارتاپ و همچنین استارتاپ استودیو با دانشجویان این دانشگاه گفتگو نمودند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir