معاونت پژوهشی دانشگاه علم و هنر در راستای آشنایی دانشجویان با کارآفرینی، معرفی مهارت ها وهمچنین ارائه نمایشگاه دستاوردهای برای ورود به بازار کار برنامه های متنوعی در این هفته فراهم نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و هنر در راستای آشنایی دانشجویان با کارآفرینی، معرفی مهارت ها وهمچنین ارائه نمایشگاه دستاوردهای برای ورود به بازار کار برنامه های متنوعی در این هفته فراهم نمودند.

از جمله برنامه های این هفته شامل؛ برگزاری نمایشگاه گزیده ای از دستاوردهای شاخص پژوهش، فناوری و نوآوری اعضای هیات علمی و دانشجویان، پنلهای مهارتی و همچنین برگزاری سلسله نشست های تخصصی و مهارتی در دو دانشکده فنی و مهندسی و هنر و دانشکده علوم انسانی می توان اشاره کرد.

دانشجویان علاقمند جهت بازدید از نمایشگاه و همچنین شرکت در سمینارهای تخصصی می توانند از بازه زمانی 26 آذر ماه الی 1 دی ماه براساس برنامه اعلام شده در پوسترهای زیر به آدرس مربوطه مراجعه نمایند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir