مراسم بزرگداشت روز جهانی غذا در روز پنجشنبه 28 مهرماه با همکاری گروه مهندسی صنایع غذایی در آمفی تئاتر دانشکده فنی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مراسم بزرگداشت روز جهانی غذا در روز پنجشنبه 28 مهرماه  با همکاری گروه مهندسی صنایع غذایی با حضور جمعی از اعضا هیات علمی، مدیریت نظارت بر موادغذایی، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و نیز دست اندرکاران صنعت غذای استان در محل آمفی تئاتر دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

در این رویداد دکتر رضا مورکیان، مدیر گروه مهندسی صنایع غذایی و دکتر سیده فریناز صارم نژاد ضمن اشاره به اهمیت تلاش پرقدرت آحاد ملت به ویژه افراد ذینفع در سراسر سیستم غذایی، اعم از جامعه علمی و دانشگاهی، صاحبان صنایع، مصرف کنندگان و ... در مسر مقابله با گرسنگی و کمبود تغذیه ناشی از شرایط بین المللی، پاندمی و تغییرات اقلیمی، بر لزوم انجام اقدامات علمی و عملی موثر در راستای مقابله با بحران امنیت غذایی و همکاری در مسیر ساخت آینده ای بهتر با هدف دسترسی منظم به مواد مغذی تاکید نمودند.

همچنین در این مراسم، دانشجویان در قالب برگزاری کارگاه آموزشی ، به طور عملی با راهکارها و روشهای علمی و مهندسی نحوه شناسایی چالشهای پیشنهادی امنیت غذایی و نیز رورشهای موثر ارائه راهکار در جهت رفع این چالش ها با استفاده از پژوهش های علمی نوین آشنا شدند.

عناوین برخی از مهمترین مطالب ایراد شده توسط سخنران این رویداد در جهت نیل به امنیت غذایی پایدار به شرح ذیل می باشد:

- بهبود وضع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

- تولید پایدار با استفاده از زمین و آب کمتر 

- به حداکثر رساندن بهره وری و سلامت محصولات غذایی

- طراحی فرمولاسیونهای جدید به خصوص در حوزه غذا، داروها و غذاهای فراسودمند.

- شناخت عادات و رفتار مصرف کننده و بر این اساس ارائه محصولات سالم، متنوع و سودمند