دکتر بهارستان پیشکسوت عرصه تعلیم و تربیت و عضو هیئت علمی دانشگاه یزدپس از تحمل یک دوره بیماری، در سن 85 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، عضو هیأت علمی پیشکسوت پس از تحمل یک دوره بیماری، در سن 85 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

بدینوسیله فقدان غم انگیز و ضایعه اندوهبار درگذشت شادروان دکتر جلیل بهارستان، استاد برجسته و معلّم اخلاق، جامعه دانشگاهی را در غم ازدست دادن یکی از چهره های فرهیخته و دانشمند خود تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز از دست رفته علو درجات و برای بازماندگان معزز صبر و شکیبایی مسألت می نماییم. 
شایان ذکر است دکتر بهارستان در جهت اعتلای و پیشبرد اهداف دانشگاه علم و هنر همکاری ارزشمند داشته اند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir