دوازدهمین دوره مسابقات اسکیت کشور در پیست اسکیت آزادی تهران با مدال آوری و افتخار آفرینی دانشجوی دانشگاه علم و هنر همراه بود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، دوازدهمین دوره مسابقات اسکیت کشور در پیست اسکیت آزادی تهران از ۲۸ تیرماه به مدت ۴روز برگزار شد.

در این سری از مسابقات «شکیلا صنیعی» از دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه علم و هنر با درخشش خود نه تنها مدال طلا 3000 متر امدادی را به گردن انداخت بلکه مقام دوم ماده 100 متر، مقام سوم ماده 200 متر و مقام سوم ماده 500 متر را بدست آورد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir