به منظور حمایت مستقیم از حضور عملی دانشجویان در واحدهای تولیدی و شرکت های دانش بنیان، دانشگاه علم و هنر با پارک علم و فناوری برای اجرای طرح دستیار فناوری تفاهم نامه همکاری امضا نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای بهبود توانمندی دانشجویان، آموزش مهارت های مرتبط با کارآفرینی، کار تیمی، دانش تجاری و پیشگامی در عرصه فناوری و نوآوری برای دانشجویان، دانشگاه علم و هنر با پارک علم و فناوری برای اجرای طرح دستیار فناوری تفاهم نامه همکاری امضا نمود.

مهم‌ترین هدف طرح دستیار فناوری، آشنا کردن دانشجویان با فضای واقعی کار در حین تحصیل است  و دانشجویان می‌توانند دانش خود را کاربردی کنند و نحوه استفاده از آن را یاد بگیرند و در مقابل شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به دنبال نیروهای تحصیل کرده، آشنا با فضای کار و تربیت شده هستند.

شایان ذکر است "طرح دستیار فناوری" با راهبری و هدایت دو نهاد دانشگاه و پارک علم و فناوری در هر استان برنامه ریزی شده است. این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه های دانشجویان در راستای استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی جهت شکل گیری دانشگاه های جامعه محور و کارآفرین و ایجاد انگیزه و حس امید در دانشجویان و با هدف تربیت نیروی متخصص، تنظیم و برنامه ریزی شده است.