داوطلبان مصاحبه دکتری روانشناسی امروز در اولین روز مصاحبه برای ارائه سوابق علمی و پژوهشی خود حضور پیدا کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، امروز 28 خرداد، اولین روز مصاحبه دکتری رشته روانشناسی شروع به کار کرد و با حضور داوطلبان دکتری براساس نوبتهای دریافتی از طریق سامانه آنلاین تعیین شده درطی دو هفته در حال برگزاری است.

این مصاحبه براساس شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین با بررسی سوابق علمی و پژوهشی از داوطلبان واجد شرایط مصاحبه علمی انجام می شود.