دانشجویان موفق رشته علوم ورزشی دانشگاه علم و هنر در مسابقات کشوری کیوکوشین کاراته بانوان حائز مقام اولی و سومی این سری مسابقات شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، رقابت های کشوری کیوکوشین کاراته ناکامورا بانوان که به میزبانی تهران با حضور ۸۰۰ شرکت کننده از استان های مختلف در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در ورزشگاه شهیدان اسماعیلی برگزار گردید، دختران یزدی به مقام های افتخارآفرینی دست یافتند.

در این سری از مسابقات قهرمانی کشور، در رده سنی بزرگسالان، دانشجویان موفق دانشگاه علم و هنر خانم «نفیسه میرجلیلی» حائز مقام اولی و همچنین خانم «فاطمه زهرا دهقانپور» حائز مقام سومی را به نام خود ثبت و برای استان یزد افتخارآفرینی نمودند.