نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور ویژه رشته های شغلی وزارت آموزش و پرورش روز پنجشنبه مورخ 15 اردیبهشت در دانشگاه علم و هنر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور ویژه رشته های شغلی وزارت آموزش و پرورش روز پنجشنبه مورخ 15 اردیبهشت در سالن طراوت دانشگاه علم و هنر برگزار گردید.
در گفتگو با «برومند» مدیر حوزه برگزاری آزمون و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در دانشگاه افزود: این آزمون استخدامی ویژه رشته‌های شغلی آموزش و پرورش با حضور 250 داوطلب زن در رشته های دبیری تربیت بدنی و آموزگاری ابتدایی در دانشگاه علم و هنر برگزار شد. 
لازم به توضیح است؛ در مجموع بیش از 500 هزار نفر در این مرحله سرنوشت ساز شرکت کرده اند که از بین شرکت کنندگان،۳۴ هزار و ۸۱۳ نفر استخدام می‌شوند.