محمد طالبی دانشجوی علوم ورزشی دانشگاه علم و هنر توانست در مسابقات بین المللی حرفه ای کیک بوکسینگ وندتا ترکیه کمربند قهرمانی را کسب نماید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در جریان مسابقات جایزه بزرگ کیک بوکسینگ حرفه ای (سازمان vendetta ترکیه)، در این سری از مسابقات با حضور بهترین مبارزان این رشته ورزشی در کشور ترکیه، محمد طالبی دانشجوی علوم ورزشی دانشگاه علم و هنر با هدایت و مربیگری علی فتوحی توانست در این مسابقات حرفه‌ای کمربند عنوان قهرمانی را کسب کند و افتخار بین المللی را برای کشورمان و همچنین استان یزد بدست آورد.