ششمین دوره داوری نشان ملی صنایع دستی منطقه 7 کشور در استان یزد به میزبانی دانشگاه علم و هنر توسط اداره میراث فرهنگی گردشگری برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، ششمین دوره داوری نشان ملی صنایع دستی منطقه 7 کشور در استان یزد به میزبانی دانشگاه علم و هنر توسط اداره میراث فرهنگی گردشگری برگزار می گردد.

گفتنی است این رویداد بین هنرمندان استانهای یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، قم و یزد از تاریخ 26 دی ماه به مدت سه روز برگزار خواهد شد.