مرکز تجمیعی واکسیناسیون دانشگاه علم و هنر بصورت شبانه روزی در دو شیفت کاری از ساعت 8 صبح تا 21 عصر به آحاد مردم خدمات دهی می کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، ریاست دانشگاه علم و هنر «دکتر محمود اشعاری» در گفتگو با روابط عمومی درخصوص هدف ایجاد مرکز تجمیعی واکسیناسیون دانشگاه علم و هنر افزود: این مرکز با هدف ایفای مسوولیت های اجتماعی و تسریع فرآیند واکسیناسیون عموم مردم بصورت داوطلبانه در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری با همکاری هلال احمر و مرکز بهداشت استان در 30 مرداد ماه افتتاح شد.

وی ابراز نمود: این مرکز تاکنون 34 هزار دوز واکسن برای عموم مردم تزریق نموده است و بصورت شبانه روزی در دو شیفت کاری از ساعت 8 صبح تا 21 عصر به آحاد مردم خدمات دهی می کند.

وی بیان کرد: برای ایمنی کامل در برابر کرونا باید رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به ۸۰ درصد برسد و همچنین با توجه به وضعیت شکننده کرونا، همکاری همگانی برای رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و واکسیناسیون الزامی است و بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها منوط به مصوبات ستاد استانی کرونا و  تشدید نظارت‌ها بر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در  استان هست که باید کامل رعایت شود.

در پایان اشاره کرد: این مرکز  همچنان فعال می باشد، هیچ محدودیتی برای مراجعه مردم به این مرکز وجود ندارد و آنان می توانند نسبت به اخذ نوبت و واکسینه کردن خود اقدام کنند و توصیه می شود با توجه به ضرورت تزریق دوز سوم، طبق مصوبات ستاد ملی کرونا حتما برنامه ریزی لازم را داشته باشند.