به مناسبت هفته بسیج، به نمایندگی از فرماندهی محترم سپاه الغدیر، با چند تن از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج مرصاد دیدار و هفته بسیج را تبریک گفتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در روز یک شنبه مورخ 30 آبان ماه به مناسبت هفته بسیج، سرهنگ زارع میرک آبادی و سرهنگ اشراقی به نمایندگی از فرماندهی محترم سپاه الغدیر، با چند تن از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج مرصاد دیدار و هفته بسیج را تبریک گفتند. در این دیدار دوستانه سرهنگ زارع از خدمات رفاهی سپاه الغدیر توضیحاتی ارائه نمودند.