دانش آموخته دانشگاه علم و هنر در مقطع کارشناسی ارشد به سمت معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی استان فارس منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، «آقای فرزاد زارع» دانش آموخته گردشگری دانشگاه علم و هنر در مقطع کارشناسی ارشد به سمت معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی استان فارس منصوب شد . روابط عمومی دانشگاه  ضمن تبریک به ایشان، برای گروه گردشگری آرزوی موفقیت روزافزون دارد .

شایان ذکر است دانشگاه علم و هنر پیش از این در طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد حائز رتبه چهارم و در مقطع کارشناسی حائز رتبه هشتم را کسب نموده است.