تمامی دانشجویان غیربومی می‌توانند به سایت salamat.gov.ir مراجعه و با ورود کد ملی،تاریخ تولد و شماره همراه ثبت‌نام و بلافاصله زمان و مکان تزریق واکسن را انتخاب کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا برای دانشجویان غیربومی باز شد و دانشجویان می‌توانند به سایت salamat.gov.ir مراجعه و با ورود کد ملی، تاریخ تولد و شماره همراه ثبت نام و بلافاصله زمان و مکان تزریق واکسن را انتخاب کنند.