مدرس و دانشجویان دانشگاه علم و هنر با همکاری مرکز تحقیقات خون و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد کتاب «روش ها و تکنیک های زیستی» را به چاپ رساندند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، کتاب روش ها و تکنیک های زیستی ،کتابی با ارزش در عرصه زیست شناسی است که به همت دانشجویان ونخبگان و اساتیددانشگاه  علم و هنر یزد نگاشته شده است.

آقای محمد ابراهیم گلی در گفتگوی با روابط عمومی دانشگاه در خصوص این کتاب افزود این کتاب میتواند پشتوانه علمی خوبی برای علاقه مندان در حوزه زیست شناسی و دانشجویان این مکتب باشد.

دکتر هادی زارع زردینی، مدرس گروه زیست شناسی دانشگاه و جمعی از دانشجویان دانشگاه (زهرا انصاری، یاسمین یارب، مهناز آخوندعطار، الهه آقایی بروجنی، محمد جواد فروزانی مقدم ، آذین دشتستانی، محمدابراهیم گلی مهدی آبادی و امیر حسین خیرخواه) با همکاری مرکز تحقیقات خون و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و دانشگاه علم و هنر، کتابی جدید  تحت عنوان "روش ها و تکنیک های زیستی" را به چاپ رسانده اند.

این کتاب که مشتمل بر انواع روش ها و دستگاه های مورد استفاده در علم زیست شناسی است، با بیانی ساده و به صورت خلاصه، این روش ها را بررسی و ارائه کرده است. این کتاب در نوبت چاپ اول قرار دارد و قرار است تا با اضافه کردن بخش های تکمیلی، در نوبت های بعدی در چند جلد ارائه گردد.

گفتنی است آقای محمد ابراهیم گلی رتبه یک کنکور ارشد میکروبشناسی  سال ۹۸ که دوران کارشناسی خودرا در این دانشگاه سپری کرده است.