مرکز مشاوره انتخاب رشته با توجه به تمدید مهلت انتخاب رشته توسط سازمان سنجش همچنین با توجه به استقبال بی نظیر داوطلبان از این مرکز زمان مشاوره را تمدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، با توجه به تمدید مهلت انتخاب رشته توسط سازمان سنجش و همچنین در راستای رفاه و بویژه استقبال داوطلبان کنکور سراسری از مرکز مشاوره این دانشگاه مهلت ثبت نام و نوبت دهی تا روز 20 مرداد 1400 تمدید شد.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه https://portal.sau.ac.ir/consult نسبت به ثبت نام و نوبت دهی مشاوره خصوصی خود به صورت حضوری اقدام نمایند.