مرحله استانی پنجمین دوره مسابقات ملی دفاع سه دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی در یزد با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مرحله استانی پنجمین دوره مسابقات ملی دفاع سه دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی در یزد به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی این استان با اعلام نفرات برتر به کار خود پایان داد.

امسال نیز همانند سال گذشته دانشجویان دانشگاه علم و هنر عناوین برتر این مسابقه را از آن خود کردند. نفر اول این مسابقه «مهدیه اژدری» دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری  و نفر دوم «نصرت دهقانی زاده» دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی بودند که توانستند برای دانشگاه علم و هنر افتخارآفرینی نمایند.