کتاب تندخوانی و تقویت حافظه توسط یکی از دانشجویان موفق در دانشگاه علم و هنر تالیف شد و توسط انتشارات جیحون نامه یزد به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، کتاب تندخوانی و تقویت حافظه توسط محمد جواد فروزانی مقدم از دانشجویان موفق دانشگاه تالیف و به چاپ رسید.

نویسنده در این کتاب، برای افزایش سرعت مطالعه و تقویت حافظه، فوت و فن ها و تکنیک هایی را معرفی می کند و در بطن کتاب به شما تمرین هایی برای تقویت این مهارت نرم با خواننده ارائه می کند.

در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: شما می توانید برای کارهای بیشتری زمان بگذارید اما اگر زمان کافی برای انجام آن داشته باشید؛ با خواندن این کتاب سرعت مطالعه خود را افزایش داده و زمان را که از طلا ارزشمندتر است برای خود ذخیره کنید. همانطور که برای تقویت عضلات و زیبایی اندام خود به باشگاه می روید، این کتاب باشگاهی برای تقویت حافظه شماست.

شایان ذکر است محمد جواد فروزانی مقدم از دانشجویان موفق دانشگاه علم و هنر که پیشتر در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و درمان موفق به کسب رتبه 3 و در آزمون سراسری کارشناسی ارشد وزارت علوم و تحقیقات حائز رتبه 19 کشوری شده بود.