سامانه تاییدیه تحصیلی آموزش و پرورش جایگزین پیشخوان خدمات دولت شد و پذیرفته شدگان دانشگاه می توانند درخواست تاییدیه تحصیلی خود را بدون نیاز به مراجعه به پیشخوان ثبت نمایند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به مهیا شدن دریافت تاییدیه تحصیلی بصورت الکترونیکی از وزارت آموزش و پرورش توسط پذیرفته شدگان جهت ارائه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی محل قبولی، فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم پذیرفته شدگان به شرح زیر می باشد :

دانشجو به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی (دیپلم)  به آدرس https://emt.medu.ir مراجعه نموده و پس از پر کردن اقلام داده ای، یک کد رهگیری دریافت می کند.

فرآیند ثبت درخواست

1. ورود به سامانه https://emt.medu.ir

2. انتخاب نظام و مقطع آموزشی

3. مشخصات هویتی و تحصیلی

مشخصات شناسنامه ای و تحصیلی خود را براساس اطلاعات موجود در مدرک تحصیلی خود درج کنید.

دانشگاه یا سازمان استعلام گیرنده خود را انتخاب کنید.

دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علم و هنر بایستی موارد زیر طبق شکل وارد نمایند.

  • استان استعلام گیرنده: یزد
  • نوع استعلام گیرنده: دانشگاه های غیرانتفاعی
  • استعلام گیرنده: دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی علم و هنر
  • عنوان استعلام گیرنده: دانشگاه علم و هنر

4. تایید اطلاعات

در این مرحله اطلاعات ثبت شده خود را مشاهده می کنید در صورتی که از صحت اطلاعات اطمینان دارید روی دکمه تایید / گام بعدی کلیک نمایید.

5. درگاه بانکی

6. دریافت کد پیگیری

پس از پرداخت، کلیه اطلاعات وارد شده و بانکی همراه با کدپیگیری درخواست تأییدیه تحصیلی ظاهر می شود. با کلیک روی دکمه «چاپ اطلاعات» این صفحه را چاپ کرده و نزد خود نگهدارید.