در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه و فرهنگ سازی استفاده از ماسک با شعار من ماسک میزنم در سالن ورزشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علم و هنر چیدمان دومینو اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر،  در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه و فرهنگ سازی در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و اهمیت استفاده از ماسک، دانشگاه علم و هنر با همکاری گروه سرگرمی و آموزشی آرتا (جمعی از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه) با شعار «من ماسک میزنم» چیدمان دومینویی را در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علم و هنر اجرا نمودند.

گفتنی است دومینو متشکل از مهره­ های مستطیل شکل که با جنس­های گوناگون می باشد که از کنار هم قرار گرفتن این مهره ­ها با طراحی مکانیزم­های تعیین شده همراه با تکنیک های چیدمان مهره­ های دومینو و تلفیقی از هنرو خلاقیت،می توان اشکال و تصاویر جذابی به وجود آورد.