رئیس دانشکده فنی و مهندسی و علوم طی حکم دکتر میرغفوری رئیس دانشگاه علم و هنر تغییر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، «دکتر سید حبیب ا... میرغفوری» - رییس دانشگاه- طی حکمی دکتر سمیه امیدواری را به ‌سمت «  رئیس دانشکده فنی و مهندسی و علوم » این دانشگاه منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:  امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌مندی از توانمند‌ی‌ها و تجارب ارزنده خویش و همچنین برخورداری از همیاری و همکاری صمیمانه اعضاء در اجرای اهداف عالی آموزشی، پژوهشی، سیاست‌ها و رسالت فرهنگی دانشگاه و همچنین ایجاد فضای معنوی در آن دانشکده از طریق جلب مشارکت و مساعدت مراکز، کانون‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌های دانشجویی موفق باشید.

همچنین طی نامه جداگانه‌ای از دکتر فاطمه سعادت جو در مدت تصدی سمت «رئیس دانشکده فنی و مهندسی و علوم» تشکر و قدردانی گردید.

گفتنی است «دکتر فاطمه سعادت جو» با حکم دکتر طیبی رئیس جهاددانشگاهی کشور به سمت سرپرست سازمان جهاددانشگاهی استان یزد منصوب شده اند.