دانشگاه علم و هنر از هفته سوم مرداد ماه (از روز 18 مردادماه) به مدت دو هفته تعطیل خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، بر اساس مصوبه شورای دانشگاه، از هفته سوم مرداد ماه 1399 مصادف با روز شنبه 18 مرداد ماه دانشگاه علم و هنر به مدت دو هفته تعطیل می باشد.

لازم به ذکر است در این بازه زمانی کلیه امور آموزشی و دانشجویی انجام نخواهد شد و دانشگاه از تاریخ 1 شهریور ماه دایر خواهد بود.