طبق مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی جلسه 175 دانشگاه دستور العمل ادامه کلاس‌های تئوری، برگزاری کلاس‌های عملی و امتحانات پایان ترم دوم 99-1398 ابلاغ شد.

شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی ضمن عرض تشکر و قدردانی از کلیه مدیران محترم گروه آموزشی،اعضای هیات علمی و اساتید محترم به جهت برگزاری مناسب کلاس های آموزشی این نیم‌سال با توجه به شرایط خاص موجود، در ادامه برای برگزاری هرچه بهتر کلاس‌ها تا پایان ترم و برگزاری مناسب امتحانات پایان ترم موارد زیر را به تصویب رساندند:

الف) ادامه کلاس‌های تئوری

  1. کلاس‌های تئوری همچنان بصورت برخط و تا 1399/4/5 ادامه دارد.
  2. در صورتیکه درخواستی برای برگزاری کلاس حضوری صرفا جهت رفع اشکال در کلیه مقاطع وجود داشته باشد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و بر اساس دستور العمل زیر امکان تشکیل کلاس وجود خواهد داشت:

ـ این کلاس‌ها در بازه 1399/3/17 الی 1399/4/5 تشکیل می‌گردد.

- رعایت ظرفیت استاندارد کلاسهای تئوری پیرو مصوبات شورای آموزش دانشگاه و با نظارت مستقیم روسای محترم دانشکده ها الزامی است .

ـ کلاس صرفا جهت رفع اشکال می‌باشد.

ـ تعداد این کلاس‌ها حداکثر 3 جلسه و مدت زمان برگزاری یک ساعت می‌باشد.

ـ برنامه‌ریزی برگزاری کلاس‌ها بر عهده استاد و با هماهنگی مدیر گروه و آموزش دانشکده ها می‌باشد.

ـ با توجه به تعطیلی خوابگاه‌های دانشجویی شرکت دانشجویان غیر بومی الزامی نمی‌باشد.

ـ برگزاری هرگونه امتحان، کوئیز و تدریس جدید در کلاس ممنوع است.

ـ در هر دانشکده چند کلاس با رعایت پروتکل بهداشتی برای برگزاری این کلاس‌ها تجهیز شود.

ـ حضور دانشجویان و اساتید با رعایت پروتکل بهداشتی باشد.

ـ کلیه اساتید و دانشجویان لازم است روز قبل از کلاس در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام و گزارش آن را بصورت پرینت همراه داشته باشند.

ـ رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی توسط اساتید و دانشجویان در هنگام مراجعه به دانشگاه الزامی است. کلیه مراجعین به دانشگاه در هنگام ورود تب سنجی خواهند شد .

ب) برگزاری کلاس‌های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی

با توجه به دستورالعمل‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت و با توجه به شرایط موجود در خصوص برگزاری کلاس های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی در شورای آموزشی دانشگاه موارد زیر به تصویب رسید:

ـ بخش تئوری دروس عملی از تاریخ 1399/3/17 بصورت برخط برگزار می‌گردد.

ـ بخش عملی این دروس از تاریخ 1399/3/31 الی 1399/5/31 و به صورت حضوری برگزار می‌گردد.

-رعایت ظرفیت استاندارد کلاسهای کارگاهی و آزمایشگاهی پیرو مصوبات شورای آموزش دانشگاه و  با نظارت مستقیم روسای محترم دانشکده ها الزامی است .

ـ در صورت عدم حضور دانشجو در کلاس‌‌های حضوری دانشجویان می توانند با هماهنگی استاد کار خود را تحویل نمایند.

ـ در صورتی که دانشجو به هر دلیل قادر به شرکت در کلاس‌های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی نباشد، پس از ارسال در خواست دانشجو با ذکر دلایل، کمیسیون بررسی موارد خاص در خصوص آن درس تصمیم گیری خواهد نمود.

ـ در صورتیکه استاد به هر دلیل قادر به شرکت در کلاس‌های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی نباشد، با هماهنگی گروه و پس از طرح در شورای آموزشی دانشکده استاد درس تغییر پیدا نماید.

ـ حضور استاد در ساعت کلاس درس طبق برنامه ریزی که قبلا در گلستان انجام شده خواهد بود. در صورت تمایل به تغییر ساعت کلاس تنها با هماهنگی مدیر گروه و تایید آموزش دانشکده امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است در این صورت هماهنگی با دانشجو بر عهده استاد مربوطه خواهد بود .

ج)برگزاری امتحانات پایان ترم:

ـ امتحانات پایان ترم در کلیه مقاطع بصورت برخط (بر اساس اطلاعیه شماره 5 معاونت آموزشی) برگزار می‌گردد. پیشنهاد می گردد  ارزشیابی دانشجو به صورت ترکیبی و از روش‌های مذکور در اطلاعیه فوق انجام گردد تا از این طریق، تصویر روشن‌تری از کیفیت یادگیری دانشجویان در اختیار استاد قرار گیرد .

- برای بهبود کیفیت ارزشیابی در بند یک اطلاعیه شماره پنج حوزه معاونت آموزشی  (برگزاری آزمون پایانی از طریق بخش آزمون‌ساز سامانۀ آموزش مجازی دانشگاه در در تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه ) ، از سؤال‌های تصادفی و مدت زمان محدود برای هر سؤال استفاده گردد.

ـ برای دروس عمومی سوالات بصورت تستی و هماهنگ برگزار گردد.

ـ دروس یکسان با گروه‌های مختلف به یک شیوه و روش سوالات طرح و برگزار گردد.

ـ با توجه به برخط بودن امتحانات، مدیر گروه می‌تواند نظارت کامل بر نحوه برگزاری امتحان و ثبت نمرات داشته باشد.

ـ امتحانات در بازه زمانی ثبت شده در گلستان و طبق برنامه امتحانی دانشجو برگزار می گردد.

ـ دروس پایه(ریاضیات، معادلات، محاسبات و ...) در صورت امکان و ترجیحا بصورت هماهنگ و با سوال یکسان برگزار گردد.

ـ در خصوص دروس تربیت بدنی و ورزش 1 با توجه به تصمیم شورای آموزش مبنی بر آموزش برخط 8 جلسه ای ، امتحانات آن به 1399/06/02 تغییر خواهد کرد.