همزمان با هفته پژوهش و فناوری، فرماندار اشکذر از دکتر محسن سعید منش، رئیس دانشگاه علم و هنر شهرستان به جهت انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر استان در رده دانشگاهیان با اهداء لوح سپاس تقدیر نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، همزمان با هفته پژوهش و فناوری، "هادی هادی نسب" فرماندار با حضور در دانشگاه علم و هنر این شهرستان با دکتر محسن سعید منش رئیس دانشگاه و پژوهشگر برتر استان دیدار و گفتگو کرد.

فرماندار اشکذر ایجاد بستر و زمینه پژوهش در مدارس و دانشگاه ها را امری ضروری عنوان کرد و گفت: تدوین طرح‌های پژوهشی و فناورانه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، روند توسعه شهرستان را سرعت خواهد بخشید.
در پایان این دیدار هادی نسب فرماندار اشکذر از دکتر محسن سعید منش، رئیس دانشگاه علم و هنر شهرستان  به جهت انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر استان در رده دانشگاهیان با اهداء لوح سپاس تقدیر نمود.