جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری استان یزد امروز در اتاق بازرگانی یزد برگزار و از نفرات برتر استان در عرصه پژوهش و فناوری تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری استان یزد در راستای تقدیر از نفرات برتر استانی در عرصه پژوهش و فناوری در اتاق بازرگانی برگزار شد.

براساس ارزیابی کمیته علمی ارزیابی پژوهشگران و فناوران، 13 گروه مجزا براساس شاخص ها و امتیازدهی انجام شده فعالین این عرصه ها معرفی شدند. شایان ذکر است در این مراسم از دکتر محسن سعید منش عضو هیات علمی روانشناسی دانشگاه علم و هنر به عنوان پژوهشگر برگزیده اول استانی سال 1398 در گروه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی گروه دوم معرفی و با اهدای لوح یادبود تقدیر شد.