مصادف با روز دانشجو، دانشجویان مدیریت بانکی ، مدیریت مالی و حسابداری در همایشی با موضوع همایش کسب درآمد و چگونگی ایجاد بنگاه های اقتصادی با سخنرانی آقای رضایی مدیر شعب بانک ملی یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای آشنایی دانشجویان با نحوه کسب درآمد بانک ها و ایجاد بنگاه های اقتصادی، همایشی در این خصوص با حضور جناب آقای رضایی مدیر شعب بانک ملی یزد در آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

رضایی در مقدمه سخنان خود نکاتی کلیدی از کتاب کسب درآمد نوشته برایان تریسی را برای دانشجویان عنوان نمود.

در ادامه جلسه که بصورت پرسش و پاسخ برگزار گردید و دانشجویان سئوالات خود در خصوص مسائل بانکی و شرایط اخذ تسهیلات بانکی را مطرح نمودند و آقای رضایی به سئوالات آنها پاسخ داد.