در راستای آشنایی دانشجویان با سازه های خشتی یزد، گروه آموزشی معماری اقدام به برگزاری بازدید پروژه پژوهشی مهمانسرای دانشگاه یزد نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای آشنایی دانشجویان با سازه های خشتی یزد، گروه آموزشی معماری  اقدام به برگزاری بازدید پروژه پژوهشی مهمانسرای دانشگاه یزد نمودند.

در این بازدید دکتر سید محمد حسین آیت اللهی، دانشیار گروه معماری دانشگاه یزد به عنوان مجری و محقق پروژه پژوهشی خانه زمین پناه در یزد که در این بازدید حضور داشتند، توضیحاتی را در این خصوص برای دانشجویان ارشد دانشگاه ارائه نمودند.

وی گفت: این پروژه پژوهشی مطابق با معیارهای طراحی و اجرای محیطی بوده و این معیارها علاوه بر صرفه جویی انرژی و کاهش تولید گاز کربنیک، صرفه جویی در آب و منابع را در نظر داشته است.

دکتر سمیه امیدواری، مدیر گروه معماری دانشگاه در این باره افزود: اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته، با توجه به بحران های زیست محیطی، ساخت و ساز با مصالح خاکی از جمله خشت رایج بوده و استانداردهای خاصی را در خصوص آن داشته اند. 

شایان ذکر است مهمانسرای سبز به عنوان اولین نمونه های ساخت و ساز معاصر مصالح خاکی در ایران بوده و با متریال خشتی و استفاده از حداقل سوخت فسیلی پروژه‌ای در راستای کاهش وابستگی به انرژی و سوخت است. همچنین در این بنا با رعایت جهت تابش خورشید در زمستان برای ذخیره‌سازی انرژی همچنین سایه مناسب تابستان برای سرمایش استفاده می‌شود.