به همت پایگاه مقاومت بسیج اداری مرصاد به مناسبت هفته دفاع مقدس، کارمندان دانشگاه علم و هنر از مناطق حفاظت شده جنگل باغ شادی واقع در شهرستان هرات بازدید نمودند.

.