پس از دو روز از شروع اعلام نتایج انتخاب رشته داوطلبان در سایت سازمان سنجش،حتی روز جمعه نیز ثبت نام در دانشگاه علم و هنر با استقبال بی نظیری همراه بوده است.

.