به مناسبت 9 دی روز بصیرت، بسیج کارمندی مرصاد دانشگاه علم و هنر جلسه گروه تعالی را با حضور آقای قدیریانی کارشناس مسائل سیاسی برگزار کرد.

.