دانشجویان دانشگاه علم و هنر در اقدامی خود جوش به هموطنان آسیب دیده در زلزله اخیر غرب کشور کمک رسانی نمودند..

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، بلافاصله پس از اعلام خبر زلزله کرمانشاه به همت علاقه مندان به ویژه دانشجویان حرکتی خود جوش با تشکیل کمپین ژینا آغاز نمودند و با برپایی غرفه ای در دانشگاه کمک های دانشجویان را جمع آوری نمودند.

در جلسه ای رئیس امور دانشجویی «محمد رضا قاآنی» ابراز نمود: دانشگاه جامعه محور همواره حساسیت نسبت به مسائل اجتماع خود دارد و امیدواریم به عنوان دانشگاه، مشارکتی هر چند کوچک در کاهش آسیب های اجتماعی در این حادثه تاسف بار داشته باشیم.