اردوی کویر نوردی با هدف نشاط در بین دانشجویان و آشنایی با جاذبه های گردشگری در کویر شباهنگ یزد در روز چهارشنبه مورخ 2 آبان ماه برگزار شد.

به گزارش دانشجویی فرهنگی، اردوی کویر نوردی با هدف نشاط در بین دانشجویان و آشنایی با جاذبه های گردشگری در کویر  شباهنگ یزد در روز چهارشنبه مورخ 2 آبان ماه برگزار شد.

گفتنی است شترسواری، سافاری، اسب سواری و موتورسواری چهارچرخ، آشنایی با ستارگان و جهت یابی در شب، پیاده روی در رمل از برنامه های اجرا شده در این اردوی یک روزه بود.