دانشگاه علم و هنر در راستای مهارت افزایی دانشجویان جهت ورود به بازار کار، اقدام به برگزاری دوره های تراش سنگهای قیمتی و قلم زنی روی مس نموده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مرکز کارآفرینی و اشتغال حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه در راستای مهارت افزایی دانشجویان جهت ورود به بازار کار، اقدام به برگزاری دوره های تراش سنگهای قیمتی و قلم زنی روی مس نموده است.

علاقه‌مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به کارشناس پژوهشی (آقای زارع ن‍ژاد) مراجعه یا با داخلی 224 تماس حاصل نمایید. آخرین مهلت ثبت نام 10 تیرماه 97 اعلام شده است.