مدیر گروه دکتر محمود اشعاری
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • پست الکترونیک:
  m.ashari @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه فرهمندی
 • ۰۳۵۳۲۲۷۴۰۱۰-۱۳

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  مدرس محمدرضا قاآنی
  • رشته تحصیلی:
   فرش
  • پست الکترونیک:
   ghaani@sau.ac.ir