به اطلاع می رساند پیرو دستورالعمل ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی کامل دانشگاه ها از تاریخ 1399/09/01 لغایت 1399/09/14 به منظور پاسخگویی و انجام کارهای ضروری شما دانشجویان گرامی بصورت دورکاری با قسمت های مختلف دانشگاه به شرح جدول زیر اعلام می گردد که در روزهای غیرتعطیل از ساعت 7:30 لغایت 14:30 آماده پاسخگویی هستند.

حوزه فعالیت

شماره تلفن

گروه آموزشی

شماره تلفن

حوزه ریاست دانشکده علوم انسانی

035-38207188

مهندسی (پزشکی،برق، مکانیک)

035-32723741

حوزه ریاست دانشکده فنی و مهندسی

035-38264090

مهندسی (صنایع،کامپیوتر)

035-32727989

حوزه ریاست دانشکده هنر

035-38264094

زیست شناسی ،صنایع غذایی

035-38269686

تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

035-32274001

مهندسی(معماری،عمران)

035-32727988

تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی

035-38264090

گروههای هنری

035-38264094

تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر

035-38264091

حقوق،دروس عمومی

035-32724410

آموزش دانشکده علوم انسانی

035-38302182

زبان ،روانشناسی،مشاوره

035-32725977

آموزش دانشکده فنی و مهندسی و هنر

035-38264093

علوم ورزشی

035-38302182

آموزش کل

035-38264077

حسابداری،مدیریت

035-38262560

حوزه پژوهشی

035-38263696

پشتیبان آموزش آنلاین

035-38262560

حوزه دانشجویی و فرهنگی

035-38264092

پشتیبان آموزش آنلاین

035-38264094

دبیرخانه

035-38302184

پشتیبان آموزش آنلاین

035-38264099

اموراداری و مالی دانشگاه

035-38302186

پشتیبان آموزش آنلاین

035-38264097

امور شهریه

035-38264095

پشتیبان آموزش آنلاین

035-32274002

روابط عمومی

035-38264099

پشتیبان آموزش آنلاین

035-32274001

حوزه ریاست دانشگاه

035-38302181

پشتیبان آموزش آنلاین

035-32274014

سیستم گلستان

035-38302183

پشتیبان آموزش آنلاین

035-32274015

پشتیبان فنی

9133730957

پشتیبان آموزش آنلاین

035-32274005

پشتیبان فنی

0913607 3394

پشتیبان آموزش آنلاین

035-38263696

پشتیبان فنی

9134503203

پشتیبان آموزش آنلاین

035-38264094

پشتیبان فنی

9901355336

پشتیبان آموزش آنلاین

035-38269686

پشتیبان فنی

9103095095

پشتیبان آموزش آنلاین

035-32274013