به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی میرساند، راههای ارتباطی شما با همکاران پشتیبانی سامانه آموزش آنلاین به شرح ذیل اعلام میگردد:

 

نکات مهم:

1. برای ورود به وب سایت (پشتیبانی سایت) به آدرس support.sau.ac.ir: نام کاربری برای دانشجویان شماره دانشجویی و جهت اساتید شماره استادی می باشد. و پسورد برای دانشجویان و اساتید هر دو شماره ملی می باشد لازم به توضیح می باشد که در صورتیکه شماره ملی با صفر شروع میشود در وب سایت شماره ملی را بدون صفر باید وارد شود.

2. جهت ورود به سامانه آنلاین آموزش به آدرس sau.iranlms.org: نام کاربری و پسورد برای اساتید هر دو شماره استادی می باشد. برای دانشجویان نام کاربری شماره دانشجویی و پسورد شماره ملی می باشد لازم به توضیح می باشد که برای ورود به سامانه آنلاین آموزشی (دانشجویان) در صورتیکه شماره ملی با صفر شروع می شودجهت ورود به سامانه شماره ملی با صفر درج باید شود


فایلهای پیوست

  • راه های ارتباطی با پشتیبانی سامانه آنلاین