بدین وسیله به اطلاع می رساند به منظور حفظ سلامت شما دانشجویان گرامی و همکاران محترم دانشگاه، و عدم شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم ازدحام جمعیت و تسریع در امور ثبت نام، جدول زمان بندی نحوه دریافت چک به پیوست اعلام میگردد.

رعایت دستورالعمل ذیل موجب تسریع در ارائه خدمات با کیفیت میگردد:

-پرداخت مبلغ بدهی شهریه ترم قبل  ازطریق درگاه پرداخت الکترونیکی دانشگاه- به سامانه گلستان مراجعه شود.

- پرداخت مبلغ پرداخت شهریه نقدی بر اساس اطلاعیه مورخ 1399/5/21 از طریق درگاه الکترونیکی دانشگاه- به سامانه گلستان مراجعه شود.

- ما بقی شهریه در قالب چهار فقره چک رأس تاریخ های اعلام شده و ثبت آن طبق راهنمای ذکر شده در اطلاعیه مورخ 1399/5/21در سامانه گلستان

-چکها در وجه دانشگاه علم و هنر و بدون خط خوردگی و دارای امضاء صاحب چک باشد.

- در پشت برگ چک حتما نام و نام خانوادگی و شماره دانشجوئی نوشته شود.

-  چک‌های صادر شده باید از نوع سامانه صیاد(صدور یک‌پارچه دسته چک) باشد. چک‌های قدیمی و  مؤسسات مالی و اعتباری به هیچ وجه قابل قبول نمی‌باشد.

- زمان مراجعه جهت تحویل چک طبق زمانبندی اعلام شده باشد.

- در هنگام مراجعه کارت دانشجوئی را به همراه داشته باشید.

- مجوز حضور برای تحویل چک بر اساس کنترل کارت دانشجویی توسط نگهبانان دانشگاه طبق جدول زمانبندی خواهد بود.

- دانشجویان شهرستانی میتوانند چکها را از طریق پست پیشتاز به آدرس  ذیل ارسال نمایند)روی پاکت نام دانشکده قید شود)

آدرس: یزد – میدان عالم – بلوار شهدای گمنام – دانشگاه علم و هنر – کد پستی 13335-89167


فایلهای پیوست

  • برنامه زمانبندی تاریخ تحویل چک شهریه نیمسال اول 1400-1399