به استحضار می رساند دانشجویانی که به هر نحو قادر به شرکت در امتحانات پایان ترم نبوده‌اند ظرف مدت یک هفته از تاریخ 4 / 5 / 99 الی 9 / 5 / 99 فرصت دارند تا درخواست حذف یا امتحان مجدد درس را پیرو بند ح اطلاعیه شماره 5 معاونت آموزشی - درج شده در سایت اصلی دانشگاه- با ذکر دلایل و مستندات در سیستم گلستان دانشگاه علم و هنر ثبت نمایند.
لازم بذکر است تاریخ و نحوه برگزاری امتحان مجدد دروس متعاقبا اعلام می‌شود.

مسیر ثبت درخواست در گلستان: دانشجو / درخواست‌ها / تقاضای بررسی و حل مشکلات  آموزشی دانشجو

لازم بذکر است به درخواست‌های خارج از بازه فوق پاسخ داده نخواهد شد.