همانگونه که اطلاع دارید به دلیل شرایط خاص این ترم ، امتحانات بصورت مجازی برگزار میگردد. در همین رابطه و به منظور برگزاری بهتر  امتحانات توجه به موارد زیر ضروری می باشد: 

1 ) امتحان دقیقا در ساعت و تاریخ اعلام شده در سایت گلستان برگزار میگردد.

2 ) الزام است تمام دانشجویان سالم بودن کامپیوتر ؛ سرعت اینترنت ؛ میکروفون دستگاه خود را قبل از برگزاری آزمون تست نمایند.

3 )در ساعت و تاریخ امتحان ، سوالات و توضیحات مربوطه در لینک درس بارگذاری میشود.

4) سوالات می تواند بر اساس نظر استاد به صورت تستی و یا تشریحی طراحی گردد.

5) در سوالات تشریحی به تشخیص استاد مربوطه پاسخ  ها می تواند پایین هر سوال در سامانه آموزش مجازی دانشگاه تایپ شود و یا اینکه در برگه ای جداگانه پاسخ نوشته و تصویر آن از طریق سامانه برای استاد ارسال گردد.

6 ) در سوالات تشریحی که به تشخیص استاد درس می بایست پاسخنامه در برگه ای جداگانه نوشته شود و دانشجو باید به دقت تمام صفحات پاسخ نامه را امضاء و از تمام صفحات با استفاده از  نرم افزار CamScanner و یا نرم افزار  های مشابه اسکن تهیه نموده و در سیستم مربوطه طبق توضیحات راهنمای فیلم آموزشی پیوست ارسال نماید.

تبصره 1) دانشجو  در حالت مطرح شده در بند6 می بایست پاسخ را در در برگه های A4 با خودکار آبی با  دقت ، خوش خط و پر رنگ پاسخ دهد. در تمام صفحات باید مشخصات دانشجو و شماره دانشجویی، نام درس  و اسم استاد مربوطه درج شود. استفاده از مداد برای پاسخ دادن به  سوالات به دلیل کم رنگ بودن و مشکلاتی که در اسکن کردن آن ایجاد میشود ، مجاز نیست.

7) در طول برگزاری آزمون دانشجویان میتوانند سوالات خود را از طریق تالارگفتمان موجود در صفحه درس در سامانه آموزش مجازی دانشگاه و یا از راه ارتباطی که قبلا  از طریق فضای مجازی با استاد مربوطه ایجاد نموده مطرح و راهنمایی لازم را دریافت نمایند.

8) دانشجویان گرامی توجه نمایند اساس برگزاری آزمون بصورت مجازی اطمینان به دانشجو است و لذا از دانشجویان گرامی اکیدا درخواست میشود  به منظور فراهم شدن امکان ارزیابی دقیق از تلاشهای دانشجویان ، فقط و فقط بر روی برگه خود تمرکز داشته باشند و از تماس با سایر دانشجویان در طول برگزاری آزمون جدا خود داری نمایند.

9) به تشخیص استاد محترم درس ، علاوه بر آزمون کتبی ، از دانشجویانی که بر اساس گزارش از سامانه آموزش مجازی دانشگاه در طول ترم کمترین حضور و مشارکت را در  کلاس داشته اند و همچنین دانشجویانی که پاسخ نامه آنها با یکدیگر مشابهت دارد ، آزمون شفاهی نیز گرفته خواهد شد. تاریخ آزمون شفاهی بعد از برگزاری آزمون کتبی از طریق استاد درس اعلام خواهد شد.

10) بدیهی است ملاک ارزیابی نهایی دانشجو بر اساس روند ارزیابی مستمر در کلاس درس ، امتحانات و ... خواهد بود  و تشخیص این مهم بر عهده استاد مربوطه است.

تذکر بسیار مهم :

* تاکید می شود دانشجویان گرامی جهت آگاهی بیشتر از روند پاسخ به امتحانات پایانی ، فیلم آموزشی که در لینک زیر بارگذاری شده را با دقت مشاهده نمایید.


فایلهای پیوست

  • راهنمای دانشجویان جهت شرکت در امتحانات پایان ترم دانشگاه علم و هنر